du an cong nghe thong tin

home
Đầu thầu qua mạng, Đầu thầu qua mạng ,
NỘI DUNG KHÓA HỌC > Đầu thầu qua mạng

THỜI GIAN: 24 TIẾT (Học tập trung: 2,0 ngày/ thực hành trên máy tính có Internet; Tự học, ôn tập: 1,0 ngày)

 

Thời gian

Chương trình

Ngày thứ nhất   

08:00 – 08:15

Đăng ký + Phát tài liệu cho học viên

08:15 – 08:30

Khai giảng lớp học

08:30 - 09:45

Tổng quan về đấu thầu qua mạng, văn bản liên quan

1.1 . Mục đích ( VB 6591/VPCP-KTN)

1.2. Lợi ích e - GP

1.3. Khung pháp lý e - GP

09:45 – 10:00

Nghỉ giữa giờ

10:00 – 11:00

2.1. Kinh nghiệm quốc tế

2.2. Kế hoạch triển khai

2.3. Giai đoạn thí điểm

2.4. Chức năng của hệ thống e - GP

3. Chiến lược và nộ trình e- GP 2015

11:00 – 13:30                      Nghỉ trưa

13:30 – 15:00

Thực hành trên máy tính có Internet

 

Chương I :  Quy định chung đấu thầu qua mạng

15:00 – 15:15

Nghỉ giữa giờ

15:15 – 16:30

Chương II : Cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu

Mục 1 : Nội dung thông tin về đấu thầu

Mục 2 : Quy trình cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

Ngày thứ hai

08:00 – 09:30

Chương III : Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Mục 1 : Quy định chung

Mục 2: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế qua mạng theo phương thực một giai đoạn một túi hồ sơ

Mục 3 : Quy trình chào hàng cạnh tranh qua mạng

09:30 – 09:45

Nghỉ giữa giờ

09:45 – 11:00

Chương IV : Nguồn thu , quản lý và sử dụng chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng

Mục 1 : Nguyên tắc thu, quản lý và sử dụng chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng

Mục 2 : Nguồn thu

Mục 3 : Quản lý chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

11:15 – 13:30                      Nghỉ trưa

13:30 – 15:00

Chương V : Trách nhiệm của các bên trong cung cấp , đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

15:00 – 15:15

Nghỉ giữa giờ

15:15 – 16:30

Chương VI : Tổ chức thực hiện

16: 30-17:00

Hỏi và giải đáp tình uống trong đấu thầu qua mạng

 

 

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
– Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
– Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
– Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

* Đối Tượng Cần Học Đấu Thầu:

Theo Điều 9 Luật Đấu thầu và Điều 5 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 quy định: kể từ ngày 01/7/2007 các đối tượng sau đây bắt buộc phải học chương trình đào tạo đấu thầu cơ bản 3 ngày để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu:  Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, bao gồm thành viên tổ chuyên gia đấu thầu (chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan); cá nhân tham gia bên mời thầu; cá nhân tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu (chấm thầu), thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

* Nội Dung Học Đấu Thầu

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu cơ bản
Chuyên đề 3: Hợp đồng
Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu cơ bản
Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu
Chuyên đề 6.1: Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức
Chuyên đề 6.2: Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

* Giảng viên: Đội ngũ giảng viên ưu tú có kinh nghiệm thực tế là các chuyên gia cao cấp từ Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

*  Cấp chứng chỉ: Học viên được Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị Định 63/2014/NĐ-CP có giá trị trên toàn quốc sau khi kết thúc khóa học 3 ngày

Qúy cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự lớp học đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                                 Địa chỉ: Phòng 201-CT2 Tòa nhà FODACON, Km10 Đường Nguyễn 

                                 Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

                                         Hotline: 0976.464688 – 0917.951558

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vn

                                         Email: phongdaotao88@gmail.com  --- http://pta.edu.vn

NỘI DUNG KHÓA HỌC , Đầu thầu qua mạng ,, trang

ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT

ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU

TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NỘI DUNG KHÓA HỌC

noi-dung-khoa-hoc

Giám đốc Quản Lý Dự Án

noi-dung-khoa-hoc

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

noi-dung-khoa-hoc

QL chất lượng xây dụng công trình

noi-dung-khoa-hoc

Ký năng chăm sóc khách hàng

noi-dung-khoa-hoc

Giám sát đánh giá dự án đầu tư

noi-dung-khoa-hoc

QL lao động, tiền lương và BHXH

noi-dung-khoa-hoc

Lập và quản lý dự án CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Lập và Giám sát thi công dự án CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

noi-dung-khoa-hoc

Đấu thầu cơ bản

noi-dung-khoa-hoc

Đấu thầu nâng cao

noi-dung-khoa-hoc

Đầu thầu qua mạng

noi-dung-khoa-hoc

Giám sát thi công XD công trình

noi-dung-khoa-hoc

A toàn vệ sinh lao động trong XD

noi-dung-khoa-hoc

Sơ cấp nghề, nâng bậc thợ

noi-dung-khoa-hoc

Đấu Thầu

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý vận hành nhà chung cư

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý Bệnh Viện

noi-dung-khoa-hoc

Giám đốc Điều Hành chuyên nghiệp

noi-dung-khoa-hoc

Định giá xây dựng

noi-dung-khoa-hoc

Kế toán thuế, kế toán tổng hợp

noi-dung-khoa-hoc

Quản lý dự án đầu tư XDCT

Tư vấn trực tuyến
Thúy Hồng
My status
Thủy Tiên
My status
Dowload
Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng
Sổ tay hướng dẫn quy trình - Mạng đấu thầu quốc gia Sổ tay hướng dẫn quy trình - Mạng đấu thầu quốc gia
TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC THỢ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC THỢ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7
CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐÀO TẠO LẬP VÀ QLDA CNTT ĐÀO TẠO LẬP VÀ QLDA CNTT
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DANH MỤC NGÀNH NGHỀ CẦN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2019 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2019
2 Page  12  

TRANG CHỦ Khách hàng nói về chúng tôi Hỏi đáp Sitemap liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
 

VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT/Fax: 0462.633.999- Hotline: 0976 464 688 - Email: lapvaquanlyduancntt@gmail.com

can ho binh an pearl | binh an pearl
cẩu bánh lốp
© Copyright 2009 - 2019 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 2 Hôm nay: 45 Trong tuần: 154 Trong tháng: 764    Tổng: 296871